Wat is mediation Deventer en hoe kan het u helpen?

januari 24, 2020 0 Door Huisemma.nl

Voor bijzonder veel mensen geldt dat zij het gevoel hebben gevangen te zitten in hun relatie. Dat is natuurlijk erg vervelend. Dit niet in het minst omdat het in de praktijk lang niet altijd even eenvoudig is om daar een oplossing voor te vinden. Heel wat koppels laten deze situatie dan ook eigenlijk gewoon maar wat aanmodderen met alle gevolgen van dien. Veel interessanter is het dan ook om ervoor te kiezen om aan mediation Deventer te doen. Op deze manier kunnen u en uw partner toewerken naar een snelle oplossing voor jullie (aanslepende) relatieproblemen. Dit niet met als doel om alsnog samen verder te gaan, maar vooral om ervoor te zorgen dat de echtscheiding op een zo efficiënt en draaglijk mogelijke manier kan verlopen. Mediation Deventer gebeurt in de praktijk altijd onder begeleiding van een professionele en onafhankelijke mediator.

             Wat kunt u precies verwachten van mediation Deventer?

Mediation Deventer kan in de praktijk worden bestempeld als een bruikbare methode om de echtscheidingsprocedure voor allebei de partners op een zo prettig mogelijke wijze te kunnen doen verlopen. Het is wel zo dat het belangrijk is om er rekening mee te houden dat mediator niet dezelfde rol vervult als bijvoorbeeld een advocaat. Mediation Deventer staat er bovendien om bekend in de praktijk uitsluitend succesvol te kunnen zijn op het ogenblik dat beide partners er ten volle mee instemmen. Wil één van de partners geen gesprekken voeren met de mediator in Deventer? In dat geval spreekt het voor zich dat de kans op slagen bijzonder klein is. Wanneer beide partners wel instemmen met mediation Deventer kan dit er in de praktijk voor zorgen dat de echtscheidingsprocedure aanzienlijk vereenvoudigd kan worden.

             De belangrijkste voorwaarden van mediation Deventer

De bovenstaande informatie heeft het reeds duidelijk gemaakt, er zijn in de praktijk verschillende zeer belangrijke voorwaarden verbonden aan het mogelijke succes van mediation Deventer. In principe gaat het hierbij om twee concrete voorwaarden, namelijk:

  • Het inschakelen van een mediator Deventer dient op vrijwillige basis te gebeuren;
  • Voor alle gesprekken geldt een strikte geheimhouding ten opzichte van derden;

Zoals reeds eerder op deze pagina aangegeven is de belangrijkste vereiste voor mediation Deventer dat beide partijen ermee instemmen. Alleen wanneer u allebei bent gemotiveerd om toe te werken naar een oplossing en van plan bent om de gemaakte afspraken ook echt na te komen zult u kunnen vaststellen dat de slagingskans zo optimaal mogelijk kan worden gehouden. Kenmerkend voor mediation Deventer is overigens ook dat het niet bindend is. Partijen kunnen er dus met andere woorden altijd voor kiezen om de mediation stop te zetten.

Wat de geheimhouding betreft is het zo dat er voorafgaand aan elk mediationtraject steeds een zogenaamde mediationovereenkomst zal worden opgesteld door de mediator. Hierin wordt uitdrukkelijk vermeld dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken geheim dient te blijven voor derden. Alleen op deze manier is het mogelijk voor beide partners om volledig vrijuit te kunnen spreken. Wordt er aan deze vooropgestelde voorwaarden voldaan? Dan zult u altijd kunnen vaststellen dat mediation Deventer uw scheiding veel eenvoudiger kan maken.